Tillverkningsmetoder

Vi tillverkar små till stora serier i egen maskinpark där vi har möjlighet att kombinera flera bearbetningsmetoder för att färdigställa kundanpassade produkter. En pärm kan, beroende på sort och design, först gå via tillskärning och arkning till tryckeriet för dekorering. Därefter sammansätts den med HF-svets och slutligen nitas vald sort av mekanism. En goniometer screentrycks, stansas ut och nitas ihop. Samtliga tillverkningsmetoder kan användas för legotillverkning och bearbetning av kunds material.

 

HF svets = högfrekvenssvetsning

HF-svetsning, högfrekvenssvets, är en teknik för sammanfogning av plaster, vanligen PVC (Polyvinylklorid), utan tillsats av främmande ämnen. Metoden går i princip ut på att sända högfrekvensvågor genom elektroder, kallat svetsverktyg. Materialet pressas ihop, högfrekvensen kopplas in under kort stund då värme alstras i materialet och det blir mjukt och sammanfogas/smälts. Svetsfogens slutkvalité beror därefter på kombinationen fortsatt press och kyltid. Man arbetar med olika kombinationer av de 3 T-na, beroende på önskat slutresultat:

  • Tryck = presstryck mellan svetsbackarna som materialet utsätts för.
  • Tid = både svetstid och kyltid.
  • Temperatur = den temperatur som uppstår i materialet med hjälp av svetseffekten.

Vi använder tekniken för svetsning av tunna PVC-folier i olika färger och strukturer. Vi utnyttjar HF-svetsning till kontorsmappar, pärmar, fodral, myntmattor, skrivbordsunderlägg, diverse kontorsmaterial eller enkelt uttryckt: i alla sammanhang där två eller flera plastfolier av PVC behöver sammanfogas för att skapa en produkt.

Plastsvets

 

Stansa – i plast, gummi och papper av olika kvalitéer

Stansning är en styckeavdelande mekanisk bearbetningsmetod som inte lämnar spån eller utsläpp, till skillnad från t ex sågning eller vattenskärning i plast. Det blir rena snitt till en relativt låg kostnad utan efterbearbetning. Stansningen sker med en metallform, d.v.s. ett stansverktyg anpassat för produkten, och tryck. Det påminner om att ta ut kakor med form ur en kavlad deg. Metoden är applicerbar på många material. Vi stansar i olika sorts plastfolier eller tunna skivor, papper och gummimaterial. Vanliga plaster vi använder är PETG (Polyester) PVC (Polyvinylklorid), PP (Polypropen), PC (Polykarbonat), nylon, PS (Polystyren). Produkter där vi använder metoden för att ta fram formen är register, goniometrar, askar, väskmappar sliprondeller, visir, plast- och gummidetaljer etc.

Registertillverkning

 

Bigning – varm och kall

Impulssvetsning eller värmeimpulssvetsning kan användas för sammanfogning av plaster där HF-svets inte är lämpligt, men också för värmebigning, bockning av plast, främst PVC (Polyvinylklorid). Vi använder värmebigning till plastfodral för pallkragar, bordsryttare etc.

Kallbigning görs med en rundad egg som pressar in en big i materialet som gör det möjligt att vika en förutbestämd linje, t ex på en låda, ask etc. Vi använder kallbigning, ofta i samband med stansning, för att göra små askar i tunnare kvalitéer, väskmappar, pärmar, bordsställ för broschyrer och kartor i PP (Polypropen) och PVC.

Pallfickor, plastfodral för pallkrage och pallkloss A6, A5, A4, A3

 

Nita – pärmar och dylikt

Nitning är en mekanisk sammanfogning av material som ofta används av t ex plåtslagare. Vi använder metallnitar för att montera mekanismer i pärmar, på skrivplattor, samt för att foga ihop goniometrar, parkeringssnurror etc.

Nita

 

Screentryck – främst på plast

I screentryck eller silkscreen pressas färgpasta genom en på ram uppspänd tunn polyesterväv. Motivet avgränsas på väven med en schablon som täcker de partier av väven där färgen ej ska passera. Tekniken tillåter bara att man använder en färg åt gången, men det är möjligt att trycka flera gånger för att uppnå ett resultat med flera färger.

Vi använder screentryck på främst plast för att dekorera med logotyper, föra fram budskap eller märka produkter. Vanligen trycker vi före montering eller vidare bearbetning av produkten. Exempel på produkter där vi använder screentryck är pärmar, plastmappar, blockomslag, försättsblad till pärmregister, förbandskuddar, specialdekaler, legotryck.

 

Prägling – värmeprägla

Värmeprägling är en metod för applicering av färg eller metallisering från en överföringsfolie med hjälp av varmt dorn eller kliché, samt tryck. Metoden lämpar sig för mindre dekorer. Exkluderar men färgen eller metalliseringen och bara utnyttjar verktyg, värme och tryck får vi blindprägling. Vi folierar både i line och manuellt, främst på register, men även visir, mappar etc.

Värmeprägling

 

Syateljé/Sömnad – främst i vävplast

I vår syateljé syr vi främst i olika sorters plastväv och textilband av PP. Exempel på produkter för vår ateljé är olika profilprodukter av vävplast med tryck som förbandskuddar/förstahjälpenkuddar, specialväskor till flygplan, bälteshållare för t ex ögondusch, fodral, skyddshuvar etc.

 

Arkning & Tillskärning

I denna produktion kan vi hjälpa er att arka rullar, samt skära ner större format. Folier i plast, gummi, väv och papper levereras ofta på rulle. I arkmaskin har vi har möjlighet att skära till dessa till ark i lämpliga format. Vi kan skära ”svåra” material som väv och gummi då skäret består av klinga. Maskinparken möjliggör arkning av längre ark.

Arken kan sedan efterbehandlas till lämpliga mindre format i skärmaskin.

Tillskärning